"Cô ấy đã nói là cô ấy đã không lấy tài liệu."

Dịch:She said that she had not taken the document.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

TT <sub>~</sub> TT

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Freezemeral

mình ghi là she said that she didn't get the document có sai không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HamanokeIt

.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HngGiang334613

She said she did not get the documents.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HngGiang334613

She said she did not get the documents.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hannah338213

Tôi đã ghi đúng như trong đáp án. Tại sao lại thông báo rằng tôi sai?

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.