1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I go to the library at least…

"I go to the library at least once a week."

Dịch:Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần.

September 20, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hantt38

tôi đi tới thư viên ít nhất một tuần một lần

Sai sao?


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

tôi đi đến thư viện ít nhất một tuần một lần


https://www.duolingo.com/profile/hung275988

tôi tới thư viện ít nhất một lần mỗi tuần sai sao?


https://www.duolingo.com/profile/Vivu_Duong

Tôi đi đến thư viện ít nhất 1 lần 1 tuần. Không hiểu sao lại không đc chấp nhận đáp án này??? Xàm!


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Mình không hiểu tại sao có "at" nằm giữa library at least, không có nó cũng đâu ảnh huởng gì tới nghĩa đâu


https://www.duolingo.com/profile/LongThomas

Có đấy thím


https://www.duolingo.com/profile/nanhsac1

Ad duyệt thêm "at least" là: tối thiểu


https://www.duolingo.com/profile/Nupet1904

1 là một T.T


https://www.duolingo.com/profile/NgocKhue5

Ức chế vãi. Tôi đi đến thư viện ít nhất một lần một lần. Sai.


https://www.duolingo.com/profile/ngocanh898701

Còn mình thì đúng


https://www.duolingo.com/profile/Kim770019

Edit đi admin ơi


https://www.duolingo.com/profile/TonTrnQuc

Tôi đi đến thư viện


https://www.duolingo.com/profile/mrviitmrvi

Tôi muốn bookmark một số mẫu câu để thực hành nghe nói nhiều hơn thì có làm được ko?


https://www.duolingo.com/profile/Q.Nhung

Toi di den thu vien it nhat mot lan mot tuan... ma sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.