"I go to the library at least once a week."

Dịch:Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hantt38

tôi đi tới thư viên ít nhất một tuần một lần

Sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh107689

Cùng câu hỏi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1019

tôi đi đến thư viện ít nhất một tuần một lần

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mình không hiểu tại sao có "at" nằm giữa library at least, không có nó cũng đâu ảnh huởng gì tới nghĩa đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LongThomas

Có đấy thím

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nanhsac1

Ad duyệt thêm "at least" là: tối thiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nupet1904

1 là một T.T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hung275988

tôi tới thư viện ít nhất một lần mỗi tuần sai sao?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgocKhue5

Ức chế vãi. Tôi đi đến thư viện ít nhất một lần một lần. Sai.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngocanh898701

Còn mình thì đúng

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.