"Tôi khỏe, cảm ơn bạn."

Dịch:I am fine, thank you.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daophuongthuy

cho mình hỏi sao từ thank có lúc dùng thanks lúc lại là thank?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/miao-kun

Từ "thanks" là rút gon, còn "thank" thì phải nói là "thank you" mới đúng. Bạn mà nói "thank" là sai.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gHYq1

Thank đi với you thành một cặp. Thanks đứng một mình .

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.