"Whoisyourprofessor?"

Dịch:Ai là giáo sư của bạn?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trngsn19

Đọc kỳ quá nghe không ra who is

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.