Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who is your professor?"

Dịch:Ai là giáo sư của bạn?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trngsn19

Đọc kỳ quá nghe không ra who is

8 tháng trước