Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The students design their presentations."

Dịch:Các sinh viên thiết kế các bài thuyết trình của họ.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuantung423

Nghe nhanh thiếu "their" thì phải

1 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Cái từ "những" nên thêm từ "các, nhiều" cho mạch văn hay hơn. Các sinh viên thuyết trình những bài giảng của họ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhyeuemnhieu

Trong bài cho từ "các sinh" rồi cho các từ còn lại mình điền những từ còn lại vào sao nó bảo sai vậy ???

1 năm trước