Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He feels weak after his illness."

Dịch:Anh ấy cảm thấy yếu sau cơn bệnh của mình.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

anh ấy cảm thấy yếu sau căn bệnh của mình -> mod thêm vào nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ok bạn :)

4 năm trước