1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He feels weak after his illn…

"He feels weak after his illness."

Dịch:Anh ấy cảm thấy yếu sau cơn bệnh của mình.

September 21, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

anh ấy cảm thấy yếu sau căn bệnh của mình -> mod thêm vào nha


https://www.duolingo.com/profile/KUNCHIU

Quá trúc trắc

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.