"It speaks."

Dịch:Nó nói.

September 21, 2014

4 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/lyvandat94

tại sao mình không thể dùng it's speak được thay cho it speaks?

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hoang208

Vì speak là động từ nên không thể có is ở đây đk, đúng là IT SPEAKS, CÒN SAI: IT IS SPEAK HAY IT'S SPEAK

December 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lyvandat94

cảm ơn bạn :))

July 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gamega021

Vi con cac me may to

September 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.