"Itspeaks."

Dịch:Nó nói.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lyvandat94

tại sao mình không thể dùng it's speak được thay cho it speaks?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoang208

Vì speak là động từ nên không thể có is ở đây đk, đúng là IT SPEAKS, CÒN SAI: IT IS SPEAK HAY IT'S SPEAK

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lyvandat94

cảm ơn bạn :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gamega021

Vi con cac me may to

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.