"Tôi muốn một cặp."

Dịch:I want a pair.

September 21, 2014

10 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/nvdminh

I want a couple. Được không nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Ninh719602

Couple là đôi thường là nam nữ


https://www.duolingo.com/profile/mimiocean

cặp thì có nhiều nghĩa lắm sao biết được


https://www.duolingo.com/profile/hoaphuongluu

thì ý của người ta là một cặp đôi ý!! : <


https://www.duolingo.com/profile/Sonycao

bực ghê,hiểu nhầm mất tiêu

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.