Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn một cặp."

Dịch:I want a pair.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvdminh

I want a couple. Được không nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaphuongluu

couple là gì hả bạn???? :>

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoLmChippy

Couple là cặp khác mừ =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongBach

Đc

1 năm trước