Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is this horse expensive?"

Dịch:Con ngựa này có đắt không?

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

"có phải con ngựa này đắt không?" tại sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ht.qa

Đọc chữ horse e nghe khong ra

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vukhanhtung

"Đây có phải là con ngựa đắt tiền không" sao không được chấp nhận vậy ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Đắt tiền thì duo chỉ có thế thôi. Mà tao đéo phải con trai và ko mod

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cr82004

con ngua nay dat a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiTung09

Đề bài chỉ cho là con ngựa này đắt tiền thôi mà tại sao nó bảo viết :"Con ngựa này có đắt ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhimXu1

Đắt hả cũg không được hả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtb2

đây có phải là con ngựa đắt tiền không. nó bảo sai chữ "đây" và chữ "là". chịu rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Bài nói này hơi khó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuChen1

"Con ngựa này đắt hả?"như thế cũng không được à.kì thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

Con ngựa này đắt à dc ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

con ngựa đó có đắt không ? mình cho là đc chứ

3 năm trước