1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ nói chuyện trong chín mươ…

"Họ nói chuyện trong chín mươi phút."

Dịch:They talk for ninety minutes.

September 21, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PIGKUTE

in ninety minutes sai chỗ nào rứa


https://www.duolingo.com/profile/Haleyy2345

Người ta bảo chọn tất cả các đáp án đúng đó bạn, tất cả nhé


https://www.duolingo.com/profile/Minh594308

May ❤❤❤ the


https://www.duolingo.com/profile/Tho315188

theo mình biết, talk là để nói về sự trò chuyện với nhau, còn speak là để chỉ việc nói nhưng chỉ có một người.


https://www.duolingo.com/profile/Haleyy2345

Chú ý: chọn tất cả, tất cả, tất cả các bản dịch đúng, bản dịch nào đúng thì chọn hết nhé


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

Talk = speak khác chỗ nào?


https://www.duolingo.com/profile/thanhhong123

" in the " ko dc sao ? why?


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Chú ý ! cầu vòng là vô số màu nha !

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.