"Họ nói chuyện trong chín mươi phút."

Dịch:They talk for ninety minutes.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

Talk = speak khác chỗ nào?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tina_Nguyen_89

Sao speak k dk

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PIGKUTE

in ninety minutes sai chỗ nào rứa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng841905

Người ta bảo chọn tất cả các đáp án đúng đó bạn, tất cả nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

" in the " ko dc sao ? why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tho315188

theo mình biết, talk là để nói về sự trò chuyện với nhau, còn speak là để chỉ việc nói nhưng chỉ có một người.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng841905

Chú ý: chọn tất cả, tất cả, tất cả các bản dịch đúng, bản dịch nào đúng thì chọn hết nhé

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.