"Động vật"

Dịch:The animal

4 năm trước

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuibap123

"Động vật" nói chung thì phải là animals có "s" chứ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhThai1

Vậy thì cái nào đúng animal hay là annimal

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

animal is correct answer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

An animal có nghĩa là một con vật giữa đàn động vật. Người nghe không bạn đang nói con nào(general). The animal nói về con vật đại diện cho tất cả loài động vật. Mọi người đều biết đặc điểm chung chung của loài động vật. Đó là điều cơ bản mà người nghe lẫn người nói đều biết nên dùng the.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HngHong4

An vào là chỉ số lượng rồi.thêm The hoặc mỗi animal là đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/havefun210

An animal là một con vật. The animal là động vật.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhautran

Đúng sao lai báo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lehoanglong2005

chịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/forever15122004

Tại vì mình puen

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhThai1

Thắc mắc là "annimal hay animal" sao thấy cả 2 máy đều báo đúng. Hic!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPhungHuu

An la mot von vat ma

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh249651

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh249651
3 năm trước

https://www.duolingo.com/linhanhlina

không nói gì sao lại bình luận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quang339034

Mình biết vì animal có chữ a ở đầu nên an thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ViecLecDuyPhat15

animal đã là số nhiều rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngc656113

msslmmmmmmmmmmmmmmmm.,mmmmm. z b. bb. ư

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuNgocThuy2

Han2007 bằng tuổi mình đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyen188732

The animal : Động vật:(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

/j Kl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/t8FeT

B

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kin988597

Animal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dung835722

Byh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan197078

Oocow

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThTh18

Haha đồ ngu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phat867837

2i i ui i

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phat867837

e 0 h i ssssm. H! I

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mrbingau

Fuck you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen274186

The animal có cần thêm s không?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NHATHAO15

Từ này nhớ khó quá

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/KhanhNgocN5

Yhj

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KhanhNgocN5

Jbbvnbbnn jhjjjnn jnkjnnnnnjhhhhhhhhhhhhhhgggfgfg

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KhanhNgocN5

Jfhgbvghufggfhgghghhhhhhhhhh

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.