Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Động vật"

Dịch:The animal

0
3 năm trước

28 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuibap123

"Động vật" nói chung thì phải là animals có "s" chứ?

7
Trả lời23 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhThai1

Vậy thì cái nào đúng animal hay là annimal

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

animal is correct answer

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

An animal có nghĩa là một con vật giữa đàn động vật. Người nghe không bạn đang nói con nào(general). The animal nói về con vật đại diện cho tất cả loài động vật. Mọi người đều biết đặc điểm chung chung của loài động vật. Đó là điều cơ bản mà người nghe lẫn người nói đều biết nên dùng the.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngHong4

An vào là chỉ số lượng rồi.thêm The hoặc mỗi animal là đúng

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/havefun210

An animal là một con vật. The animal là động vật.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhautran

Đúng sao lai báo sai

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/lehoanglong2005

chịu

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/forever15122004

Tại vì mình puen

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhThai1

Thắc mắc là "annimal hay animal" sao thấy cả 2 máy đều báo đúng. Hic!

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPhungHuu

An la mot von vat ma

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh249651

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh249651
0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhanhlina

không nói gì sao lại bình luận

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/quang339034

Mình biết vì animal có chữ a ở đầu nên an thôi

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ViecLecDuyPhat15

animal đã là số nhiều rồi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngc656113

msslmmmmmmmmmmmmmmmm.,mmmmm. z b. bb. ư

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuNgocThuy2

Han2007 bằng tuổi mình đó

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyen188732

The animal : Động vật:(

0
Trả lời1 năm trước