"Noplaceislikehome."

Dịch:Không có nơi nào như ở nhà.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

không nơi đâu giống như ở nhà cũng được mà, sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

không ở đâu như ở nhà sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieulwu99

Không nơi nào như nhà mà còn sai Xàm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

Ư

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

shj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHuyTn17

:))

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.