Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No place is like home."

Dịch:Không có nơi nào như ở nhà.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

không nơi đâu giống như ở nhà cũng được mà, sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

không ở đâu như ở nhà sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieulwu99

Không nơi nào như nhà mà còn sai Xàm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

Ư

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam82244

shj

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

There is no place like home

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ichki05

Không nơi nào giống như nhà cũng đc vậy. Sao lại bắt buộc có từ "ở" mới đc? Haizzzzzz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

ý nghĩa của câu nó là như vậy. " Không nơi nào giống như ở nhà" . Bạn dịch "không nơi nào giống như nhà" có thể cùng ý nghĩa như đáp án , nhưng nghe không xuôi tai . đáp án trên là chính xác rồi . Cũng tương tự như câu " đồ sơn không hơn đồ nhà" vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

I like you I like you I like you I love you I love you I love you I need to read I need to read the letter letter read read read read read

8 tháng trước