Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No place is like home."

Dịch:Không có nơi nào như ở nhà.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

không nơi đâu giống như ở nhà cũng được mà, sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

không ở đâu như ở nhà sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieulwu99

Không nơi nào như nhà mà còn sai Xàm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

Ư

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam82244

shj

7 tháng trước