1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "No place is like home."

"No place is like home."

Dịch:Không có nơi nào như ở nhà.

September 21, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/XoVanNguyen

không nơi đâu giống như ở nhà cũng được mà, sao sai

March 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hieulwu99

Không nơi nào như nhà mà còn sai Xàm

February 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/kienphcn710

không ở đâu như ở nhà sao lại sai nhỉ

March 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nam82244

Ư

January 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nam82244

shj

January 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynHuyTn17

:))

January 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bobovevez510

Không có nơi nào như là ở nhà

June 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SBvfS

There is no place like home

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Không nơi nào giống như nhà cũng đc vậy. Sao lại bắt buộc có từ "ở" mới đc? Haizzzzzz

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

ý nghĩa của câu nó là như vậy. " Không nơi nào giống như ở nhà" . Bạn dịch "không nơi nào giống như nhà" có thể cùng ý nghĩa như đáp án , nhưng nghe không xuôi tai . đáp án trên là chính xác rồi . Cũng tương tự như câu " đồ sơn không hơn đồ nhà" vậy

October 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nam82244

I like you I like you I like you I love you I love you I love you I need to read I need to read the letter letter read read read read read

January 15, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.