Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó đã là một phần của công việc."

Dịch:That was part of the job.

0
3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

vô lý , câu đầu đề có chữ "một phần" vây mà đáp án chỉ có "part" không thôi .

Hoặc là "một phần" đi đôi với "a part" . còn nếu với đáp án "That was part of the job" thì đầu đề chỉ là " đó đã là phần của công việc"

đề nghị các admin xem lại

11
Trả lời23 năm trước

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

mình cũng thắc mắc vậy

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongNT

Vậy không cần phải viết là a part hở admin?

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi cũng đồng ý với lovallothers A PART thì khác với PART. Đây là 1 noun nghĩa là PHẦN. A PART nghĩa là MỘT PHẦN. Không thể dịch như vậy được! ADMIN xem lại.

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

it was a part of the work?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Hôm nay tôi lai sai từ này nữa. Một phần tôi dịch là a part.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/quan11304

Has been?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/GreenWarrior288

Mình dịch that was the part of job

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TngTin3

That was the part of job mà sai là thế éo nào

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TngTin3

That was the part of job sai ư

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anhtuan.19

Part có thể vừa là danh từ đếm đuợc vừa là không đếm được. Trong trường hợp này là không đếm được nên sù vẫn có nghĩa là một phần nhưng không có a

0
Trả lời8 tháng trước