"Đó đã là một phần của công việc."

Dịch:That was part of the job.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

vô lý , câu đầu đề có chữ "một phần" vây mà đáp án chỉ có "part" không thôi .

Hoặc là "một phần" đi đôi với "a part" . còn nếu với đáp án "That was part of the job" thì đầu đề chỉ là " đó đã là phần của công việc"

đề nghị các admin xem lại

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

mình cũng thắc mắc vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongNT

Vậy không cần phải viết là a part hở admin?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi cũng đồng ý với lovallothers A PART thì khác với PART. Đây là 1 noun nghĩa là PHẦN. A PART nghĩa là MỘT PHẦN. Không thể dịch như vậy được! ADMIN xem lại.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

it was a part of the work?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Hôm nay tôi lai sai từ này nữa. Một phần tôi dịch là a part.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quan11304

Has been?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GreenWarrior288

Mình dịch that was the part of job

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngTin3

That was the part of job mà sai là thế éo nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngTin3

That was the part of job sai ư

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anhtuan.19

Part có thể vừa là danh từ đếm đuợc vừa là không đếm được. Trong trường hợp này là không đếm được nên sù vẫn có nghĩa là một phần nhưng không có a

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.