"Cô ấy là một người rất thú vị."

Dịch:She is a very interesting person.

September 22, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Wanking1696

Người -ed vật -ing mà nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.