Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Please stop!"

Dịch:Xin hãy dừng.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BrandyKhoa

thường câu này không có khả năng khiến người nghe dừng lại!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhl18

Mấy người bị điên à mẹ thế ví dụ như bn của mn lấy đồ của mn thì phải kêu XIN HẢY DỪNG CHÂN LẠI mn đúng là nguuuuuuu vô dụng học Duolingo để làm gì chơi à mất dạy.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/tienthanh181735

Vậy thì mọi người hãy stop việc bình luận lại

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Em oai ko...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/djbatnhao96

câu vô dụng nhất khi nói ra

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoCongAnh708458

Stop la dung nhat

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThaiPhan9

Please stop!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TTun105715

hahaaa

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TTun105715

wwho

2 tháng trước