1. Forum
  2. >
  3. Topic: Dutch
  4. >
  5. "She asks the man what kind o…

"She asks the man what kind of dog he has."

Translation:Zij vraagt de man wat voor hond hij heeft.

September 22, 2014

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Trixy-la-Louve

Does "Zij vraagt de man wat voor een hond hij heeft" work as well, or only the unarticulated version?


https://www.duolingo.com/profile/RigelKentian

Yes, that is fine :).


https://www.duolingo.com/profile/Zouhair891070

Can we say like in german "ze vraagt de man wat voor EEN hond hij heeft" ?


https://www.duolingo.com/profile/PatrickWch

I'm german. And the answer "...wat voor EEN houd hij heeft" was correct, too. :)


https://www.duolingo.com/profile/LeonardoGt8

Kun Ik gebruik... Zij vraagt de man wat/welke soort hond hij heeft?


https://www.duolingo.com/profile/jan353610

'ze vraagt de man wat soort hond hij heeft'. Can 'soort' be used in place of 'voor'?


https://www.duolingo.com/profile/H_Butler

What is the difference between stellen en vragen?


https://www.duolingo.com/profile/El2theK
  • to ask = vragen
  • to ask a question = een vraag stellen

https://www.duolingo.com/profile/hpipiw

Why use "voor"?


https://www.duolingo.com/profile/Klappenmonster

I don't find a proper English explanation, but it's just the way it is expressed in some Germanic languages.

German: ... was für einen Hund er hat.

Dutch: .... wat voor (een) hond hij heeft.

literally in English: ... what for a dog he has.

"what for (a) " translates as "which kind of"

Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.
Get started