Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"All I have to do is to accept it."

Dịch:Tất cả những gì tôi phải làm là chấp nhận nó.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huongdt_fpt

câu gì mà kì kì

3 năm trước