1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "All I have to do is to accep…

"All I have to do is to accept it."

Dịch:Tất cả những gì tôi phải làm là chấp nhận nó.

September 22, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huongdt_fpt

câu gì mà kì kì

Learn English in just 5 minutes a day. For free.