Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"All I have to do is to accept it."

Dịch:Tất cả những gì tôi phải làm là chấp nhận nó.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huongdt_fpt

câu gì mà kì kì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

Dịch là "đồng ý" cũng đúng chứ ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

"đồng ý" là agree , không phải là accept .

accept là "chấp nhận" , dù tôi có thể không đồng ý nhưng vân phải chấp nhận .

do đó bạn dịch là "đồng ý" là không đúng

3 năm trước