"All I have to do is to accept it."

Dịch:Tất cả những gì tôi phải làm là chấp nhận nó.

September 22, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Huongdt_fpt

câu gì mà kì kì


https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuocViett

Câu này "to accept it" có phải được hiểu là một (noun pharse) cụm danh từ không?


https://www.duolingo.com/profile/NariPhan

Tất cả những gì tôi làm là phải chấp nhận nó cũng được mà ta =((


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

All (I have to do) is to accept it.


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangda

Duo đọc hai từ except và accept rất khó phân biệt. Mình tham khảo phần đọc, người Anh đọc hai từ này khác nhau.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.