Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi thích những con chim nhưng cũng thích những con rùa."

Dịch:We like birds, but we also like turtles.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyMa1

we like birds as well as turtles

4 năm trước