"Chúng tôi thích những con chim nhưng cũng thích những con rùa."

Dịch:We like birds, but we also like turtles.

September 22, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThyMa1

we like birds as well as turtles

September 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.