"Iloveyou!"

翻译:我爱你!

4 年前

9 条评论


https://www.duolingo.com/KevinYTL

这都不会的都去面壁

3 年前

https://www.duolingo.com/XuDaojie

应该枪毙

3 年前

https://www.duolingo.com/zhonghunguying

看来这句都会啊!有对莫个人说过吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/Tz101

I love you too!

4 年前

https://www.duolingo.com/leon14533539

我忽悠你

4 年前

https://www.duolingo.com/acliu938

爱老虎油

3 年前

https://www.duolingo.com/sjrnflrnf01

我也爱你

3 年前

https://www.duolingo.com/u8Uf1

这让单身狗情何以堪

2 年前

https://www.duolingo.com/A18382466566

”今晚月色真美”不对吗

1 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!