1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you know how they had est…

"Do you know how they had established it?"

Dịch:Bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không?

September 22, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nhungrinh

bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không? như thế này mà cũng sai à????


https://www.duolingo.com/profile/hanhdevil83

hic... Bạn có biết họ đã thành lập thế nào

Vậy mà sai..


https://www.duolingo.com/profile/PastelHu

Bạn có biết làm thế nào họ đã thành lập nó? sai ở đâu??? bloody hell


https://www.duolingo.com/profile/PhmQuangTn

they established and they had established ! almost i cant hear "had" . Anyone has advices for me?


https://www.duolingo.com/profile/khedaongoc

Như và là trong tiếng việt


https://www.duolingo.com/profile/sky_wings

Bạn có biết cách họ thiết lập nó chứ? Cũng sai. Cái d m

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.