Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you know how they had established it?"

Dịch:Bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhungrinh

bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không? như thế này mà cũng sai à????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hanhdevil83

hic... Bạn có biết họ đã thành lập thế nào

Vậy mà sai..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmQuangTn

they established and they had established ! almost i cant hear "had" . Anyone has advices for me?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PastelHu

Bạn có biết làm thế nào họ đã thành lập nó? sai ở đâu??? bloody hell

11 tháng trước