"Do you know how they had established it?"

Dịch:Bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhungrinh

bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không? như thế này mà cũng sai à????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanhdevil83

hic... Bạn có biết họ đã thành lập thế nào

Vậy mà sai..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PastelHu

Bạn có biết làm thế nào họ đã thành lập nó? sai ở đâu??? bloody hell

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmQuangTn

they established and they had established ! almost i cant hear "had" . Anyone has advices for me?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.