"Anh ấy đã thắng các cuộc bầu cử."

Dịch:He won the elections.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meo0.o

vì sao elections lại có 's' vậy ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingom6

các cuộc bầu cử : số nhiều

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vnNeva

He has won the elections. Câu này đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"He won all elections" được k nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangDienE

he has won elections, sao sai vay

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.