Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã thắng các cuộc bầu cử."

Dịch:He won the elections.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meo0.o

vì sao elections lại có 's' vậy ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingom6

các cuộc bầu cử : số nhiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vnNeva

He has won the elections. Câu này đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"He won all elections" được k nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoangin1

he has won elections, sao sai vay

9 tháng trước