"We need to improve the communication in our marriage."

Dịch:Chúng tôi cần cải thiện sự giao tiếp trong hôn nhân của chúng tôi.

September 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Chúng tôi cần cải thiện giao tiếp trong hôn nhân của mình,, có gì sai??

November 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MiThng

Chúng tôi cần cải thiện mối quan hệ trong hôn nhân của chúng tôi .

April 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.