"Weneedtoimprovethecommunicationinourmarriage."

Dịch:Chúng tôi cần cải thiện sự giao tiếp trong hôn nhân của chúng tôi.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Chúng tôi cần cải thiện giao tiếp trong hôn nhân của mình,, có gì sai??

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.