"Con mèo nhảy lên mặt bàn."

Dịch:The cat jumps on top of the table.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hTdN1

Desk lại không được nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThai1994

Ừ, lạ quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

"Con mèo nhảy lên đầu bàn" mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Phần trên cùng của cái bàn thì là mặt bàn. Câu này chính xác rồi.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.