1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ta đã chỉ cho tôi văn ph…

"Anh ta đã chỉ cho tôi văn phòng của mình ."

Dịch:He showed me his office.

September 23, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Mnh924542

câu này không rõ nghĩa tiếng việt his office??


https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

"Anh ta đã chỉ cho tôi văn phòng của mình" thì phải là my office chứ sao lại là his office nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/phongnguyenduy10

vì chủ ngữ là "anh ta" nên "văn phòng của mình" nó là của anh ta. Nếu là "my office" thì lại thành "Anh ta đã chỉ cho tôi văn phòng của tôi"


https://www.duolingo.com/profile/thada2607

"của mình" cũng có thể hiểu là "của tôi" hoặc là "của" bất cứ ai nhé, câu này không rõ ràng.


https://www.duolingo.com/profile/HongTa4

Câu này ko rõ ràng lắm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.