"My eyes!"

Dịch:Mắt của tôi!

September 23, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/leenoson

Mình dịch là "đôi mắt của tôi" bị báo là sai :))) Cuộc sống mà :3

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.