"Chúng ta cần một loại tiền tệ mới."

Dịch:We need a new currency.

September 23, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

we need a new type of the currency. như đáp án thì "Chúng ta cần một tiền tệ mới" đúng hơn chứ


https://www.duolingo.com/profile/phongken94

we need a kind of the new currency


https://www.duolingo.com/profile/atony0

we need a new kind of currency


https://www.duolingo.com/profile/nguyen563531

Loại tiền tệ: kind of currency mới đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/MrFuong

We need a new currency type ...sai là sao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.