"Chúng ta cần một loại tiền tệ mới."

Dịch:We need a new currency.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

we need a new type of the currency. như đáp án thì "Chúng ta cần một tiền tệ mới" đúng hơn chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

we need a kind of the new currency

3 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

we need a new kind of currency

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Loại tiền tệ: kind of currency mới đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

We need a new currency type ...sai là sao

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.