Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Why did you not tell me that?"

Dịch:Tại sao bạn đã không nói với tôi điều đó?

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chinhsy2

trang web làm ăn kiểu gì. Có nhiều câu trả lời không thêm mà quá khắt khe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Mọi người đừng quan trọng quá chuyện chấm điểm đúng hay sai. Chủ yếu là mình ôn đi ôn lại nhiều lần sẽ nhớ lâu thôi.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhThu2000

trời ời, cái đó và điều đó có khác nhau gì đâu chứ TT.TT

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Because that was my secret.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phng776285

Vớ vẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuNguynKim1

Tại cái bạn học chưa kĩ thôi mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nvdminh

tại sao bạn không nói điều đó với tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

thiếu chữ "đã" . Sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VSOG

Có chữ "đã" dịch nó mới kỳ sao ấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Đây là chương trình luyện tiếng anh cơ bản, vì vậy khi dịch phải đúng thì và sát với nghĩa cơ bản nhất. Còn bạn nào giỏi rồi thích dịch thoáng nghĩa thì hãy tự cho mình là đúng và ít ý kiến lại.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChanYeol341682

Dịch khắt khe quá. Thiếu từ điều đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

Bắt đầu thấy nghe Anh Mĩ khó quá, trái tim vỡ liên tục vì nhầm hàng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Why did not you tell me that. Được không mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng295692

Why did you not tell me that

3 tuần trước