"Cô ấy bơi một cách hoàn hảo."

Dịch:She swims perfectly.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

she perfectly swims. (không được sao)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"She perfectly swims" ->"Cô ấy hoàn hảo bơi" Hơi có gì đó sai sai..!

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.