Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy bơi một cách hoàn hảo."

Dịch:She swims perfectly.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 908

she perfectly swims. (không được sao)

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"She perfectly swims" ->"Cô ấy hoàn hảo bơi" Hơi có gì đó sai sai..!

5 tháng trước