"Cô ấy bơi một cách hoàn hảo."

Dịch:She swims perfectly.

September 23, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

she perfectly swims. (không được sao)

December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dungnakaijma

"She perfectly swims" ->"Cô ấy hoàn hảo bơi" Hơi có gì đó sai sai..!

February 26, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.