"Cô ấy bơi một cách hoàn hảo."

Dịch:She swims perfectly.

September 23, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

she perfectly swims. (không được sao)


https://www.duolingo.com/profile/dungcheatng

"She perfectly swims" ->"Cô ấy hoàn hảo bơi" Hơi có gì đó sai sai..!


https://www.duolingo.com/profile/MyY7Gn

Tại s lại thêm ly mà k dùng từ nguyên mẫu thế

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.