Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the occasion?"

Dịch:Đó là sự kiện gì vậy?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

ủa đáp án ngộ vậy. theo đáp án thì "what occasion is that?" mới đúng chứ

4 năm trước