"On that occasion"

Dịch:Nhân dịp đó

September 23, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

"On this occasion" -> "nhân dịp này" đúng ko?


https://www.duolingo.com/profile/hoanggiang1903

trong sự kiện đó


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenthaodien

nhân cơ hội đó


https://www.duolingo.com/profile/AnnMac_8

"Nhân dịp đó " cx đc ha


https://www.duolingo.com/profile/nhianh20

Sao lúc dịp lúc sự kiện là sao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.