"On that occasion"

Dịch:Nhân dịp đó

September 23, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

"On this occasion" -> "nhân dịp này" đúng ko?


https://www.duolingo.com/profile/khue3

That là " cái kia, cái đó, thứ đó,... còn this là " cái này, thứ này,...


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenthaodien

nhân cơ hội đó


https://www.duolingo.com/profile/hoanggiang1903

trong sự kiện đó

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.