"Do not take it!"

Dịch:Đừng lấy nó !

September 23, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chickencoder

"không lấy nó",cũng giống mà


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

tại sao mình dịch là không lấy nó mà vẫn được chấp nhận nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Do not take It, do not take It, do not take It, do not take it


https://www.duolingo.com/profile/atmt17

Đừng bóc cái đó!


https://www.duolingo.com/profile/quoc-viet-612

không lấy nó, không cầm nó, không nhận nó Theo tiếng Việt đều giống nhau, nên cho đúng hết mới phải.


https://www.duolingo.com/profile/tuan77236

dont take it ( dung lay no)


https://www.duolingo.com/profile/Quan08012000

Do not take it. (wife)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.