Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not take it!"

Dịch:Đừng lấy nó !

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chickencoder

"không lấy nó",cũng giống mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

tại sao mình dịch là không lấy nó mà vẫn được chấp nhận nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do not take It, do not take It, do not take It, do not take it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/atmt17
atmt17
  • 23
  • 364

Đừng bóc cái đó!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/quoc-viet-612

không lấy nó, không cầm nó, không nhận nó Theo tiếng Việt đều giống nhau, nên cho đúng hết mới phải.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

đừng nhận nó nên được chấp nhận

4 ngày trước