Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã có thể quản lý công ty."

Dịch:I would have managed the company.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

đang có "đáng lẽ" thì câu này mất tiêu làm dịch sai :|

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kienhung

I could manage the company

3 năm trước