Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã có thể quản lý nhà bếp."

Dịch:I would have managed the kitchen.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

thêm "đáng lẽ" vào mod ơi

4 năm trước