"Tôi đã có thể quản lý nhà bếp."

Dịch:I would have managed the kitchen.

September 23, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

thêm "đáng lẽ" vào mod ơi

September 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.