"Thebeauty"

Dịch:Sắc đẹp

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Her beauty makes me crazy!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Who?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Who?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is... you!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Haha. Have we ever met?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

But, I feel that!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

I'm not beautiful.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/redhotsg

"...and the beast" :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Jennifer...-

ttt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/denvang

what

3 năm trước

https://www.duolingo.com/denvang

i don't get it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanvantuan

Nét đẹp :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlong74

nghe như quality ấy nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhoa05

cái xinh thì có gì sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Chẳng ai nói thế cả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

The beauty and the beast.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chucatom

Xinh đẹp mà sai là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Xinh đẹp là adj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiHaTran

Beauty là đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

I crazy because him

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nsson2
nsson2
  • 25
  • 4
  • 24

"The beauty"

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.