"Các học sinh không hiểu sự quan trọng của quyển sách."

Dịch:The students do not understand the importance of the book.

September 23, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

"the students do not understand book's importance" dc ko nhỉ?

September 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Vật thì dùng "of" sẽ hay hơn là " 's "

September 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Ok man

December 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DangHuuPhu3

Ko trả lời dv

April 1, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.