Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các học sinh không hiểu sự quan trọng của quyển sách."

Dịch:The students do not understand the importance of the book.

1
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

"the students do not understand book's importance" dc ko nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Ok man

0
Trả lời3 năm trước