Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con trai tôi đã chỉ tôi xem cái điện thoại di động hiện đại của mình ."

Dịch:My son showed me his modern cellphone.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ihatetaker

"my son showed me his modern phone" cũng đúng chứ nhỉ

4 năm trước