"Họ đến nhà hàng."

Dịch:They arrive at the restaurant.

September 24, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KathyTruc25

Arrive at: tới nơi nhỏ (nhà hàng, lớp học,...) Arrive in: tới nơi lớn (sân bay,...) Arrive: đến nơi, tới nơi nào đó cần tới Come: đi đến, tiến lại gần(nghĩa hẹp hơn arrive)

March 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/legiahao1967

Nếu như bạn giải thích thì arrive cũng đâu có sai mà phải chỉ là arrive at?

September 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/truongmanh11

sao tôi thấy các bạn siêu thế ?Chắc bạn ở nước Anh hả ?

August 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Sun_Ice

Nice!

September 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vngngoan1

Thanks

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tnh475023

cảm ơn ạ mik cũng đang thắc mắc

July 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Quocnails

Arrive at = den tai nha hang roi....

Come to the restaurant = dang di den... (hay ).. dang di toi nha hang .

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Họ đến nhà hàng mà sau có "at" ở đây nữa

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

they come the restaurant? sao sai nhỉ?

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

This is not an English sentence. You could say,"they come to the restaurant".

February 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kienphcn710

mình trả lời như thế mà sai

September 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgoBoKhang

They come to the restaurant mà sai, thiệt luôn

November 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/quoctien82

they go to the restaurant

November 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Chieu_T7

có ai chỉ cách phân biệt "come" với "arrive" không? Please help me.

February 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Come: chỉ hướng đến. Arrive: chỉ đích đến

December 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Springhero94

they come to the restaurant. Sai ở chỗ nào ạ

May 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Ly-Truc

Mình cũng thắc mắc như vậy

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyenledu6

They arrive the restaurant

November 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/buihuuthang2

vãi lờ thiếu chữ "the"

February 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThiDuyThng1

Họ tới chứ họ có "ở tại" đâu mà có at là sao nhở?

April 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Pinkgirl524809

"They come to the restaurant" wrong

October 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhtuan1066

Câu này rất mơ hồ. Giải thích một hồi chỉ đi đến được kết luận rằng: "sếp duolingo khá bảo thủ"

February 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguynLm916800

Go to thì sao

February 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hoirg4

tai sao khong la they arrive the restaurant

August 25, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.