"Tôi thích người ứng cử khác hơn."

Dịch:I like the other candidate more.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Possiblenguyen

I prefer to another candidate. the other trong đáp án mang tính chỉ định. nghĩa của câu này mình không nghĩ có hướng chỉ định.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Có thể chỉ có 2 người ứng cử thì người ứng cử khác ta biết rõ là ai rồi nên đáp án dùng " the other ". Nên có thêm đáp án " another candidate " nếu có nhiều hơn 2 ứng cử

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dragonlance123

Vãi better đặt cuối không hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Mình nghĩ văn nói nhiều khi không cần đúng ngữ pháp lắm, đôi khi đơn giản trong mức cho phép thì vẫn được. Trường hơp này "better" càng làm rõ nghĩa câu này: ứng viên khác sẽ tốt hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Nếu dùng other thì candidate phải thêm s chứ admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/The_tea

I think so too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Sau " the other " có thể là số ít hoặc số nhiều.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caotanthiet

Sao lai là better thay cho more

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

nếu dùng more thì có nghĩa thêm 1 ứng viên khác. thích hơn thì phải dùng cấu trúc so sánh.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I like the other candidate more, I like the candidate more, I like the candidate more, I like the candidate more

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I like the other candidate more, I like the other candidate better, He like the candidate more, He like the candidate better

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Other là khác còn better là tốt hơn hai cái khác nghĩa hẳn. Chưa chắc khác đã tốt. Nên ra cáu hỏi thế nào để dễ học dễ hiểu chứ không nên gộp khác với tốt làm một được.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.