"Tôi thích người ứng cử khác hơn."

Dịch:I like the other candidate more.

September 24, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dragonlance123

Vãi better đặt cuối không hiểu

April 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Mình nghĩ văn nói nhiều khi không cần đúng ngữ pháp lắm, đôi khi đơn giản trong mức cho phép thì vẫn được. Trường hơp này "better" càng làm rõ nghĩa câu này: ứng viên khác sẽ tốt hơn

June 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

Câu này tối nghĩa cho việc sử dụng other hay the order, thiếu sót qá nhiều

March 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Possiblenguyen

I prefer to another candidate. the other trong đáp án mang tính chỉ định. nghĩa của câu này mình không nghĩ có hướng chỉ định.

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Có thể chỉ có 2 người ứng cử thì người ứng cử khác ta biết rõ là ai rồi nên đáp án dùng " the other ". Nên có thêm đáp án " another candidate " nếu có nhiều hơn 2 ứng cử

June 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Vinh.

Nếu dùng other thì candidate phải thêm s chứ admin

June 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Sau " the other " có thể là số ít hoặc số nhiều.

June 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/The_tea

I think so too

June 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/caotanthiet

Sao lai là better thay cho more

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HunhTn7

nếu dùng more thì có nghĩa thêm 1 ứng viên khác. thích hơn thì phải dùng cấu trúc so sánh.

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I like the other candidate more, I like the candidate more, I like the candidate more, I like the candidate more

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I like the other candidate more, I like the other candidate better, He like the candidate more, He like the candidate better

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Other là khác còn better là tốt hơn hai cái khác nghĩa hẳn. Chưa chắc khác đã tốt. Nên ra cáu hỏi thế nào để dễ học dễ hiểu chứ không nên gộp khác với tốt làm một được.

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khue3

Another

February 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/MeiMei468140

The other là người còn lại nhé, trong trường hợp này phải dùng others

April 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.