Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We work in the same department."

Dịch:Chúng tôi làm việc ở cùng bộ phận.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Chúng tôi làm việc cùng phòng cũng được chứ ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiennguyen.auto

chúng tôi làm việc cùng ban nghành cũng sai luôn TT

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyMa1

chúng tôi làm việc cùng bộ phận chúng tôi làm cùng bộ phận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangDinh734594

Dưnynvmcvndgbcxvn

1 tháng trước