"We work in the same department."

Dịch:Chúng tôi làm việc ở cùng bộ phận.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Chúng tôi làm việc cùng phòng cũng được chứ ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kiennguyen.auto

chúng tôi làm việc cùng ban nghành cũng sai luôn TT

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyMa1

chúng tôi làm việc cùng bộ phận chúng tôi làm cùng bộ phận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangDinh734594

Dưnynvmcvndgbcxvn

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.