Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có một tấm bản đồ của thành phố không?"

Dịch:Do you have a map of the city?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaiNguyet

Have you got cũng dươc ma

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 9

a map of the city >< a city's map có khác nhau không? please

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

T - nệ

1 năm trước