"Bạn có một tấm bản đồ của thành phố không?"

Dịch:Do you have a map of the city?

September 24, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

a map of the city >< a city's map có khác nhau không? please

June 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/duythai1302

T - nệ

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThaiNguyet

Have you got cũng dươc ma

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThachPhiep

Do you have a map of the city

March 14, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.