1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tại sao bạn học tiếng Anh và…

"Tại sao bạn học tiếng Anh vào mỗi thứ năm ?"

Dịch:Why do you study English every Thursday?

September 24, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Câu why do you learn english each thursday cũng đâu có sai đâu mod


https://www.duolingo.com/profile/DexDinh

y hệt mình


https://www.duolingo.com/profile/BaDuy1

Why do you study English per Thursday? có được không?


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

mình nghĩ không ok đâu. Vì per chỉ dụng 1 đại lượng trên 1 đại lượng. Ví dụ 5 lần trên ngày. (5 times per day). ở đây mình nghĩ dùng each hoặc every là hợp lý!


https://www.duolingo.com/profile/HenryTran123

Mình nghĩ là ok


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

why do you study english on every thursday. Dùng "on" sao k dc ah


https://www.duolingo.com/profile/VuNguyenHo2

"On thursdays" cũng có nghĩa như "every thusdays" mà!!!?


https://www.duolingo.com/profile/TrfHiu

Mình làm đúng cơ mà


https://www.duolingo.com/profile/JaNhu07

Mình đã ghi "why do you study english every Thursdays" nhưng vẫn bị sai ? Vì không viết hoa english chăng ?


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

every Thursday mới ok nhé. không có s!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.