Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tại sao bạn học tiếng Anh vào mỗi thứ năm ?"

Dịch:Why do you study English every Thursday?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Câu why do you learn english each thursday cũng đâu có sai đâu mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaDuy1

Why do you study English per Thursday? có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Mình nghĩ là ok

1 tuần trước