"Tại sao bạn học tiếng Anh vào mỗi thứ năm ?"

Dịch:Why do you study English every Thursday?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Câu why do you learn english each thursday cũng đâu có sai đâu mod

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BaDuy1

Why do you study English per Thursday? có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Mình nghĩ là ok

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.