https://www.duolingo.com/profile/huongquynh123456

học thêm một ngôn ngữ khác

em muốn hộc thêm một ngôn ngữ khác thì phài đăng kí sao hả mọi người?

September 24, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/matocdo2004

ồ dễ thôi ! chỉ cần vào phần ''cài đặt'' sau đó vào mục ''đổi ngôn ngữ''! sau đó bạn thích học thêm ngôn ngữ nào thì chỉ cần bấm vào thôi !!!!

September 24, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.