https://www.duolingo.com/huongquynh123456

học thêm một ngôn ngữ khác

em muốn hộc thêm một ngôn ngữ khác thì phài đăng kí sao hả mọi người?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/matocdo2004

ồ dễ thôi ! chỉ cần vào phần ''cài đặt'' sau đó vào mục ''đổi ngôn ngữ''! sau đó bạn thích học thêm ngôn ngữ nào thì chỉ cần bấm vào thôi !!!!

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.