Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bể bơi không có nước."

Dịch:The pool has no water.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Has là động từ thường nên muốn phủ định ta phải dùng doesn't have. Vì vậy câu trên ta có thể viết: the pool doesn't have water.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyMa1

the swimming pool has no water

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mai_Kieu

The pool is without water sai? Vi sao vay ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Taieuro

"The pool has not water" sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Water là danh từ nên sẽ dùng "no" nhé.

2 ngày trước

https://www.duolingo.com/honglelk

Hồ và hồ bơi là khác nhau mà ta

2 năm trước