"Where are you tonight?"

Dịch:Bạn ở đâu tối nay?

September 24, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

"Where're": this contraction is not considered proper English. As a consequence, Duolingo will not accept it.

February 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/DiemTran494908

Tui đúng mà sao sai

September 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/quangtngbi

bạn = anh

February 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tronglvh

you = em ?

April 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vust2x

Không

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Andy595905

Đúng rồi mừng quá

January 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Dịch buổi tối bạn ở đâu tại sao lại không đúng?

December 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Buổi tối nay thì đúng.

February 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vust2x

v.v

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Thank you!

February 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/haigiait

Em ở đâu đêm nay :v

June 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ruonghieu

K hiểu ngữ pháp lắm. Theo mình nghĩ thì đây là ht đơn nhưng nói về tương lại. Vậy khi dịch thì là "bạn sẽ ở đâu tối nay ?" Thì đúng hơn chứ nhỉ.

August 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/xuham

Rương hiểu cái gì mà hiểu tôi không hiểu đây nè

October 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/infinityota

Đúng vậy đấy

July 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nguynquctrung

cứ tưởng where are you night

October 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lucy_Baoan

ha ha

November 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DngDng3080

"You" cannot translate into Vietnamese "em/anh", it has to be "bạn"?

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vust2x

This wasn't control panel.

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThchLuMc

Tối nay cậu ở đâu ? Still false , who told me the explanation ? Ad ?

June 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MinhNguyen383091

câu này mình làm sai rồi ha ha

August 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Vào câu lạc bộ của mình nhé mọi người: 3WFF6R

January 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hamsxinh.8

"Are" cũg là "đã" Tóm lại mình dịch tối nay bạn đã ở đâu? Mà vẫn bị cho là sai à -_-

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhoxnhungsocius

có tonight là thì tơn lai đơn bạn thêm chữ"đã" vào thì việc đó đã xáy ra rồi thì sao mà đúng dc

October 9, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.