1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I will have found the restau…

"I will have found the restaurant."

Dịch:Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi.

September 25, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Dịch ra tiếng Việt "Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi". Nghe chưa phù hợp lắm.


https://www.duolingo.com/profile/BiQuangAnh2

nghe có vẻ lủng củng


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Nếu phải có chữ rồi thì chi bằng: Tôi rồi sẽ tìm ra nhà hàng.


https://www.duolingo.com/profile/thethongTr

Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi, câu này không thể dùng trong tiếng Việt


https://www.duolingo.com/profile/levanhieu_dv12

tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi,có bị điên không vậy,phải là tôi rồi sẽ tìm thấy nhà hàng.


https://www.duolingo.com/profile/Retana12

Sao cứ thêm rồi vào cuối câu, thành câu tối nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/QuanChip

sẽ là tương lai! rồi là quá khứ :v chuyện gì vậy?


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Tìm thấy là đủ nghĩa "hoàn thành" nên ko cần thêm từ "rồi" vào nữa :)


https://www.duolingo.com/profile/QuanChip

"sẽ tìm thấy" chứ không phải "tìm thấy"


https://www.duolingo.com/profile/PDuT5NDr

Tôi cũng đồng ý với những bình luận trước.


https://www.duolingo.com/profile/DngTinLp

Câu này có vẻ không phù hợp lắm .


https://www.duolingo.com/profile/MinhTh400150

Dịch nghe rất chán


https://www.duolingo.com/profile/LangTuKID

chánthế chưa fix


https://www.duolingo.com/profile/QuocTrongD

Tôi sẽ tìm thấy được nhà hàng


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Nên chăng có kèm thêm câu phụ để làm rõ ý nghĩa cho câu cần học


https://www.duolingo.com/profile/Dieu249853

Cần sửa đáp án câu này bỏ chữ rồi


https://www.duolingo.com/profile/NguynPhcHn15

Phải có thêm trạng ngữ chỉ thời gian để cụ thể hơn chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/vnbdyeu

Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi thật kì cục sửa lại đi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.