"Iwillhavefoundtherestaurant."

Dịch:Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquanghieu

Dịch ra tiếng Việt "Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi". Nghe chưa phù hợp lắm.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BiQuangAnh2

nghe có vẻ lủng củng

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNGAHAPPY

Nếu phải có chữ rồi thì chi bằng: Tôi rồi sẽ tìm ra nhà hàng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thethongTr

Tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi, câu này không thể dùng trong tiếng Việt

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNGAHAPPY

Tìm thấy là đủ nghĩa "hoàn thành" nên ko cần thêm từ "rồi" vào nữa :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuan02

Đáp án thấy có chữ rồi không hợp lý lắm, nhưng dù sao vẫn cho đúng khi không có chữ rồi là vẫn ổn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/levanhieu_dv12

tôi sẽ tìm thấy nhà hàng rồi,có bị điên không vậy,phải là tôi rồi sẽ tìm thấy nhà hàng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Retana12

Sao cứ thêm rồi vào cuối câu, thành câu tối nghĩa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Nên chăng có kèm thêm câu phụ để làm rõ ý nghĩa cho câu cần học

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PDuT5NDr

Tôi cũng đồng ý với những bình luận trước.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DngTinLp

Câu này có vẻ không phù hợp lắm .

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.