"Nó không nhất thiết là cá nhân."

Dịch:It is not necessarily personal.

September 25, 2014

15 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/gomun

It is not necessary to be personal.

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

"It is not necessarily is personal" sao lại sai nhỉ

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HongTa4

2động từ tobe trong câu

August 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Annebh02

câu này từ nhất thiết sao lại phải dùng adv mình k hiểu bạn nào please giải thích mình với?

June 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khanhvuminh

câu này khó hiểu quá

July 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/zhunlk

it is not necessarily individual

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dothanh45

câu này phải là : It is not necessary personal . verb " to be " phải đi với adjective " necessary " . Dùng adverb " necessarily " là sai !

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/gomun

"Necessarily" là adverb bổ nghĩa cho tính từ "personal"

bạn tham khảo thêm ở đây nhe: https://www.grammarly.com/blog/adverb/

May 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessary personal

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/milakia

ban đầu mình làm đúng nó kêu sai. mình viết i nguyên đáp án đúng nó đưa ra . viết xong nộp lại thì ghi đáp án hồi nãy mới là đúng. duolingo mất dạy ngày càng xuống cấp mình chẳng muốn học nữa.

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kolobanov

cau nay ....mat day vai

February 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

It is not necessarily personal

April 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ng23I2

It is necessarily personal. It is necessarily personal

August 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Nhung31119

Sao it is Necessary not personal lại sai nhỉ

September 5, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.