"Nó không nhất thiết là cá nhân."

Dịch:It is not necessarily personal.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gomun

It is not necessary to be personal.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/milakia

ban đầu mình làm đúng nó kêu sai. mình viết i nguyên đáp án đúng nó đưa ra . viết xong nộp lại thì ghi đáp án hồi nãy mới là đúng. duolingo mất dạy ngày càng xuống cấp mình chẳng muốn học nữa.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

"Nó không nhất thiết LÀ nhân" sao lại dịch ra là "It is not necessarily personal"? Trong câu này, "necessarily" là trạng từ bổ nghĩa cho "personal" do đó nó là một cụm từ "necessarily personal". Vậy sao có thể dịch là "nhất thiết là cá nhân"? Nếu dịch câu tiếng Anh trên sang tiếng Việt thì liệu có học viên nào dịch "Nó không nhất thiết LÀ nhân" nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

"It is not necessarily is personal" sao lại sai nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTa4

2động từ tobe trong câu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Annebh02

câu này từ nhất thiết sao lại phải dùng adv mình k hiểu bạn nào please giải thích mình với?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhvuminh

câu này khó hiểu quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/zhunlk

it is not necessarily individual

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dothanh45

câu này phải là : It is not necessary personal . verb " to be " phải đi với adjective " necessary " . Dùng adverb " necessarily " là sai !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gomun

"Necessarily" là adverb bổ nghĩa cho tính từ "personal"

bạn tham khảo thêm ở đây nhe: https://www.grammarly.com/blog/adverb/

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessary personal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal, It is not necessarily personal

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.