https://www.duolingo.com/chinsuman

what day is it today?

Hôm nay là thứ mấy? Đọc 100 lần trong ngày sẽ có phản xạ khi cần hỏi về thứ mấy

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.