Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/chinsuman

what day is it today?

Hôm nay là thứ mấy? Đọc 100 lần trong ngày sẽ có phản xạ khi cần hỏi về thứ mấy

3 năm trước

0 Nhận xét