1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The city has a population of…

"The city has a population of two million people."

Dịch:Thành phố có dân số là hai triệu người.

September 25, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Tại sao ,a population


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

thành phố dân số có hai triệu người


https://www.duolingo.com/profile/NamNg900125

Cảm ơn bạn nhiều nhé


https://www.duolingo.com/profile/Phenix14_2

tại sao lại có "a"


https://www.duolingo.com/profile/Quocnails

La o dau vay anh ??


https://www.duolingo.com/profile/NgocKhue5

Don't understand the answer. Botay.com


https://www.duolingo.com/profile/NamNg900125

A ghi tiếng Việt là gì vậy???


https://www.duolingo.com/profile/NamNg900125

Ủa chẳng có ai giúp mình!?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.